Nyheder

Hold dig orienteret om hvad, der foregår i klubben

 

Orientering om lystbådehavnens drift og organisering i den nærmeste fremtid.

Som jeg nævnte ved standernedhalingen i oktober måned, har vi hen over efteråret haft en række møder med vores ejere vedrørende lystbådehavnens tilhørsforhold, organisering og drift.

Disse møder er kommet i stand på baggrund af vores stigende utilfredshed med forholdene på havnen og den måde den blev forvaltet på.

Vi har været langt omkring, og mange personer, her i blandt ADP’s ledelse, Fredericia kommune og politikere har været involveret i dennes proces, men vi er endt op med en gensidig forståelse af forholdene og en erkendelse af at der er et stort behov for ændringer.

Som vi allerede er blevet gjort bekendt med, er det Fredericia kommune der ejer lystbådehavnen, og de har sat ADP til at forvalte og drive den. Det er der ikke umiddelbart nogen ændringer ved.

Men vi har senest haft et dialogmøde med ADP’s adm. direktør, driftsdirektør, økonomidirektør, Fredericia kommunes tekniske direktør og repræsentanter fra de to søsportsklubber, hvor vi blev præsenteret for et løsningsforslag som ser spændende ud. Det var et meget overordnet møde, og der er stadig en række ting vi skal have fundet løsninger på, men et rigtigt godt udgangspunkt for et fremadrettet samarbejde.

De to væsentligste punkter på mødet er beslutningen om at ansætte en havnefoged til Lystbådehavnen. Der nedsættes et ansættelsesudvalg med bl.a. en repræsentant fra de to søsportsklubber, og vi har allerede givet vores input til profilen på en ny havnefoged. Det er planen at ansættelsen skal finde sted hurtigst muligt.

Det andet meget væsentlige punkt er beslutningen om at etablere en styregruppe for lystbådehavnen. Styregruppen mødes 4. gange årligt, hvor de overordnede forhold på havnen diskuteres. Styregruppen består af ADP’s adm. direktør, ADP’s driftsdirektør, Fredericia kommunes tekniske direktør og formændene for de to søsportsklubber. Det første møde er allerede planlagt til medio januar.

Nogle af de udestående punkter som vi finder væsentlige at få afklaring på i den nærmeste fremtid er:

  • Lystbådehavnens økonomi, hvilket er afgørende for at kunne bidrage til udviklingen og driften på et oplyst og kvalificeret grundlag.
  • Genindførelse af bopælspligten for at få en havneplads, eller prioritet på en venteliste, hvilket også er et væsentligt aktiv for kommunen og dennes bosætningspolitik.
  • Genindførsel af klubmedlemskab for at få, eller opretholde en bådplads, det skal være med til at forbedre kommunikationen, fremme udviklingen af havnen, sikre sammenhold og fælles interesse i at opretholde en god og velfungerende havn.
  • Organisering og drift af den nye by-havn, herunder kompensering af den manglende gæsteleje indtægt i lystbådehavnen.

Det har været en travl periode, men jeg er fortrøstningsfuld, og tror på at vi nu får skabt et fornuftigt grundlag at arbejde videre på, til gavn og glæde for alle parter.

 

Nye store pladser.

Der har længe verseret rygter på havnen om at der skulle etableres nye store pladser, op til 6x20 meter, for enden af de tre flydebroer. Det bliver ikke tilfældet, der bliver etableret en eller flere store pladser ind imod stensætningen imellem flydebroerne/servicekajen. Jeg er ikke vidende om at der sker andet for enden af flydebroerne på nuværende tidspunkt.

Læs mere …

Genåbning og mødeaktivitet ændring. 

De seneste lempelser af corona restriktionerne inden for kultur og idrætsområdet, hvorunder vi er placeret, betyder jfr. deres oplysningstjeneste at vi må mødes som planlagt. Men ved indendørs aktiviteter gælder der stadig afstandskrav, gyldigt coronapas og krav om mundbind. 

Set i lyset af ovenstående og at der er flere medlemmer der har givet udtryk for bekymring om at mødes i større forsamlinger på nuværende tidspunkt har vi valgt at udsætte mødet for nye medlemmer og generalforsamlingen til efteråret, hvor vi forhåbentlig har mere normale tilstande. 

Standerhejsningen som afholdes udendørs gennemfører vi som planlagt den 3. juni kl. 18.00, husk at tilmelde jer på hjemmesiden så vi er sikre på at have øl og pølser nok. 

​Al udlejning til private lukkede arrangementer er tilladt, blot til orientering. 

 

 En ny sæson starter og samfundet åbner igen. 

Endelig, efter et helt år hvor klubben stort set har ligget brak og alle aktiviteter har været sat på pause er der nu lys forude. Den seneste genåbningsplan betyder at vi langsomt kan starte vores aktiviteter igen, og vi følger de givne retningslinjer. 

 

Paradisbroen

Paradisbroen lægges ud først kommende weekend.

 

 Orienteringsmøde for nye medlemmer.

Afholdes i klubhuset torsdag den 27.05.2021 kl. 19.30, der udsendes separat invitation.

 

Standerhejsning.

Afholdes torsdag den 03.06.2021 kl. 18.00.

 

 Generalforsamling.

Afholdes mandag den 14.06.2021 kl. 19.30.

 

 Dette er blot en hurtig orientering, der kommer mere information efterhånden som vi får planlagt aktiviteterne. Der bliver tilmelding på hjemmesiden som vi plejer, så vi kan administrere indkøb og forplejning, hvor det er aktuelt.

 

Medlemshvervning.

Starten på sæsonen 2021 har desværre ikke været den bedste oplevelse, det har været kold april at klargøre båden i, men os der er blevet færdige og har sat en nyvasket og ny poleret båd på vandet, har måtte konstatere at aktørerne på kommunens havn ikke har fået mere respekt for omgivelserne end de foregående år. Vi startede med en ordentlig gang svineri af kornstøv fra lastning af et skib i indeværende uge. Jeg har haft møde med miljømyndighederne og ADP på havnen, men jeg har ingen tiltro til at vi umiddelbart kommer videre den vej.

Nu har vi lagt et borgmesterregime bag os, så nu må vi prøve om der blæser nye vinde på kommunen, det er trods alt deres havn der sviner, det er deres lystbådehavn vi betaler for at ligge i og det er deres miljøtilsyn der skal sørge for at virksomhederne ikke er til gene for miljøet og omgivelserne.

Der er kommunalvalg i slutningen af året, og vi er trods alt mere end 700 – 1000 stemmer på havnen, så det har en betydning, men det kræver at vi står sammen og bakker op om fællesskabet, så spørg din nabo om han er medlem af Fredericia Fritidssejlere og opfordre ham til at melde sig ind, hvis det ikke er tilfældet. Vi kommer til at tilbyde resten af 2021 til ½ pris for nye medlemmer.

Vi har en række tiltag vi vil tage i anvendelse, men dem vender vi tilbage til når det bliver aktuelt.

 

Klargøring af klublokale

Nu hvor der åbnes for større forsamlinger kommer der forhåbentlig gang i udlejningen af vores lokaler igen, men de trænger til en ordentlig rengøring efter nedlukningen, ligesom vi skal have gennemgået service så vi kan være bekendt at leje ud. Jeg har spurgt før uden reaktion, men vi er så mange der har glæde af lokalerne til dagligt så der må da være nogen der kan afse et par timer til at give en hånd med denne opgave. Giv en tilbagemelding på denne mail hvis du/I vil give en hånd.

 

 

 

Vejrudsigten for Fredericia

Check vejrudsigten inden du sejler...

Kun en ægte sømand frygter ikke HAVEN :)

Se den aktuelle vejrudsigt for Fredericia

Se vejrudsigten

Vind en flaske vin

Vind en flaske vin

Har du en god skipper- eller løgnehistorie, så send den på mail til et bestyrelsesmedlem.

Kontakt: Bestyrellse og udvalg

Vi vælger den bedste historie og giver en god flaske til vinderen. De bedste historier kommer her på hjemmesiden.