Generalforsamling den 3. marts 2020

Dagsorden: Dagsorden 2020
Regnskab: Årsrapport for 2019

Referat generalforsamling 2020:

Referat generalforsamling 3. marts 2020

 

Generalforsamling den 12. marts 2019

Referat: Generalforsamling - Referat 12. marts 2019

 

Generalforsamling den 13. marts 2018

Referat: Generalforsamling - Referat 13. marts 2018

 

Generalforsamling den 14. marts 2017

Formandens beretning: Formandens beretning 14. marts 2017

 

Generalforsamling den 15. marts 2016

Referat: Generalforsamling - Referat 15. marts 2016

 

Generalforsamling den 11. marts 2015

Referat: Generalforsamling - Referat 11. marts 2015

 

Generalforsamling den 12. marts 2014

Referat: Generalforsamling - Referat 12. marts 2014