Nyheder

Hold dig orienteret om hvad, der foregår i klubben

Genåbning og mødeaktivitet ændring. 

De seneste lempelser af corona restriktionerne inden for kultur og idrætsområdet, hvorunder vi er placeret, betyder jfr. deres oplysningstjeneste at vi må mødes som planlagt. Men ved indendørs aktiviteter gælder der stadig afstandskrav, gyldigt coronapas og krav om mundbind. 

Set i lyset af ovenstående og at der er flere medlemmer der har givet udtryk for bekymring om at mødes i større forsamlinger på nuværende tidspunkt har vi valgt at udsætte mødet for nye medlemmer og generalforsamlingen til efteråret, hvor vi forhåbentlig har mere normale tilstande. 

Standerhejsningen som afholdes udendørs gennemfører vi som planlagt den 3. juni kl. 18.00, husk at tilmelde jer på hjemmesiden så vi er sikre på at have øl og pølser nok. 

​Al udlejning til private lukkede arrangementer er tilladt, blot til orientering. 

 

 En ny sæson starter og samfundet åbner igen. 

Endelig, efter et helt år hvor klubben stort set har ligget brak og alle aktiviteter har været sat på pause er der nu lys forude. Den seneste genåbningsplan betyder at vi langsomt kan starte vores aktiviteter igen, og vi følger de givne retningslinjer. 

 

Paradisbroen

Paradisbroen lægges ud først kommende weekend.

 

 Orienteringsmøde for nye medlemmer.

Afholdes i klubhuset torsdag den 27.05.2021 kl. 19.30, der udsendes separat invitation.

 

Standerhejsning.

Afholdes torsdag den 03.06.2021 kl. 18.00.

 

 Generalforsamling.

Afholdes mandag den 14.06.2021 kl. 19.30.

 

 Dette er blot en hurtig orientering, der kommer mere information efterhånden som vi får planlagt aktiviteterne. Der bliver tilmelding på hjemmesiden som vi plejer, så vi kan administrere indkøb og forplejning, hvor det er aktuelt.

 

Medlemshvervning.

Starten på sæsonen 2021 har desværre ikke været den bedste oplevelse, det har været kold april at klargøre båden i, men os der er blevet færdige og har sat en nyvasket og ny poleret båd på vandet, har måtte konstatere at aktørerne på kommunens havn ikke har fået mere respekt for omgivelserne end de foregående år. Vi startede med en ordentlig gang svineri af kornstøv fra lastning af et skib i indeværende uge. Jeg har haft møde med miljømyndighederne og ADP på havnen, men jeg har ingen tiltro til at vi umiddelbart kommer videre den vej.

Nu har vi lagt et borgmesterregime bag os, så nu må vi prøve om der blæser nye vinde på kommunen, det er trods alt deres havn der sviner, det er deres lystbådehavn vi betaler for at ligge i og det er deres miljøtilsyn der skal sørge for at virksomhederne ikke er til gene for miljøet og omgivelserne.

Der er kommunalvalg i slutningen af året, og vi er trods alt mere end 700 – 1000 stemmer på havnen, så det har en betydning, men det kræver at vi står sammen og bakker op om fællesskabet, så spørg din nabo om han er medlem af Fredericia Fritidssejlere og opfordre ham til at melde sig ind, hvis det ikke er tilfældet. Vi kommer til at tilbyde resten af 2021 til ½ pris for nye medlemmer.

Vi har en række tiltag vi vil tage i anvendelse, men dem vender vi tilbage til når det bliver aktuelt.

 

Klargøring af klublokale

Nu hvor der åbnes for større forsamlinger kommer der forhåbentlig gang i udlejningen af vores lokaler igen, men de trænger til en ordentlig rengøring efter nedlukningen, ligesom vi skal have gennemgået service så vi kan være bekendt at leje ud. Jeg har spurgt før uden reaktion, men vi er så mange der har glæde af lokalerne til dagligt så der må da være nogen der kan afse et par timer til at give en hånd med denne opgave. Giv en tilbagemelding på denne mail hvis du/I vil give en hånd.

 

 

 

 

Covid 19 er stadig en betydelig del af hverdagen og vi er alle pålagt en lang række mere eller mindre frivillige restriktioner, som begrænser dagligdagen og de aktiviteter vi normalt deltager i.

Fredericia Fritidssejlere er ingen undtagelse og vi har i respekt for hinanden, de anbefalinger og restriktioner som myndighederne er kommet med, aflyst stort set alle aktiviteter i indeværende år, og det kommer også til at gælde standernedhalingen 2020 som er planlagt til den 30. oktober. Standeren bliver blot taget ned uden yderligere markering.

Vi har længe håbet på, at vi i det mindste kunne gennemføre en ordentlig julefrokost i lighed med sidste år, men vi må konstatere at det både er urealistisk og uforsvarligt at stable et sådan arrangement på benene i den nuværende situation.

Det er nok også tvivlsomt om vi kan eller må gennemføre vores nytårskur, men det tager vi stilling til senere. Hvis den gennemføres, får i en mail med nærmere information.

2020 har jo som allerede beskrevet været atypisk, men vi kan da i det mindste se tilbage på en ok sejlsæson, hvor vejret har artet sig nogenlunde. Der har været flere danske både og mange nysejlere på vandet og i havnene. Det bliver spændende at se hvor mange der holder ved, når hverdagen vender tilbage.

På havnefronten har der heller ikke været meget aktivitet. ADP har stort set også lukket ned for møder og aktiviteter omkring lystbådehavnen, men de har dog barslet med en ny struktur på landpladsen, hvilket der har været givet en meget kort og begrænset information om. Klubberne har ikke fået mere information end det der er sendt rundt på mail til bådejerne, og det har ikke været muligt at få mere information, så det bliver spændende at se hvordan det kommer til at fungere, men vi håber på det bedste.

Vores udlejning af klubhusene har været hårdt ramt af flytninger og aflysninger af arrangementer. Vi har naturligvis holdt lejerne skadesløst med hensyn til økonomi, uanset hvornår og hvorfor de har aflyst deres arrangementer. Det har selvfølgelig en væsentlig indflydelse på vores økonomi, til gengæld har vi sparet lidt på de ikke afholdte arrangementer, så vi må se hvor galt det går når året gøres op, men vi skal nok overleve.

Paradisbroen har også været forsømt i år, det skyldes ikke Coronaen, men det faktum at vores ”gamle” brobisser har pensioneret sig efter mange års tro tjeneste, og de tiltag som bestyrelsen havde sat i gang ikke har virket som forventet. Det må vi gøre bedre til næste år, og skulle der være nogen, der kunne have lyst til og mod på at stå i spidsen for broen hører bestyrelsen meget gerne fra jer.

Både er på vej i vinterhi og det samme er de fleste sejlere, så nu må vi bare håbe at vi kommer godt igennem vinteren, og at der bliver bedre styr på Coronavirusen så vi kan få normaliserede tilstande, når foråret melder sin ankomst.

Tak for i år og god vinter til jer alle.

 

Vejrudsigten for Fredericia

Check vejrudsigten inden du sejler...

Kun en ægte sømand frygter ikke HAVEN :)

Se den aktuelle vejrudsigt for Fredericia

Se vejrudsigten

Vind en flaske vin

Vind en flaske vin

Har du en god skipper- eller løgnehistorie, så send den på mail til et bestyrelsesmedlem.

Kontakt: Bestyrellse og udvalg

Vi vælger den bedste historie og giver en god flaske til vinderen. De bedste historier kommer her på hjemmesiden.