Nyheder

Hold dig orienteret om hvad, der foregår i klubben
Standerhejsning 2020

Fredericia Fritidssejlere bakker op om, og følger regeringens anvisninger i bestræbelserne på at begrænse udbredelsen af Coronavirus.

Det betyder bl.a. at klubhuset ikke må huse mere end 10 personer på samme tid, det anser vi ikke som noget problem, og har fuld tillid til at medlemmerne selv kan administrere. Skulle det, mod forventning vise sig at det ikke overholdes, vil klubhuset blive lukket af. Det betyder naturligvis også, at der ikke kan afholdes onsdagsfrokoster.

Med hensyn til udlejning er det en anden sag, vi kan ikke forsvare at stille lokaler til rådighed for større forsamlinger, og vil derfor ikke accepterer nye udlejninger i den periode, hvor regeringen forbyder større forsamlinger.

De udlejninger der måtte være i den aktuelle periode, vil blive annulleret, lejeren vil naturligvis modtage underretning herom og få refunderet sin betaling.

Vi beklager de gener og udfordringer dette medfører, men vi må alle bidrage til hurtigst mulig normalisering af den aktuelle situation.

Jeg er selv lige vendt hjem fra udlandet og er dermed karantæneramt i 14 dage. Når de er overstået, vil vi holde vores første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og komme med lidt mere orientering om de forskellige udvalg, arbejdsprogram m.m.

 

Den nye bestyrelse har dog konstitueret sig således:

Formand: Lars F. Nielsen

Næstformand: Kjeld Østergaard

Kasserer: Gitte S. Thalund

Bestyrelsesmedlem: Anette Køpke (Klubhus ansvarlig)

Bestyrelsesmedlem: Klaus Quist (Sekretær)

 

Pas godt på hinanden, og jer selv, i nævnte rækkefølge.

Mvh

Lars F. Nielsen

Generalforsamling 2019

Fredericia Motorbådsklub bliver til Fredericia Fritidssejlere.

Tak for Jeres store fremmøde og den enstemmige opbakning til bestyrelsens forslag på generalforsamlingen den 12. marts 2019.

Formandens beretning, bestyrelsens forslag og det endelige referat kan ses på hjemmesiden, som løbende vil blive ændret.

Nyhedsbrev med mere information følger snarest.

 

Den nye stander.

 

§ 1 Navn, stander og hjemsted

Klubbens navn er Fredericia Fritidssejlere.

Fredericia Fritidssejlere er det nye navn for og en videreførelse af Fredericia Motorbådsklub, hvorfor alle aftaler, kontrakter, anciniteter m.m. indgået med og af Fredericia motorbådsklub fortsat er gældende. 

Klubstanderen er kendetegnet ved en sammensmeltning af bølger, sejl og knagrat i mørkblå på hvid baggrund.

Klubbens hjemsted er Fredericia Kommune.

 

§ 2 Formål

Fredericia Fritidssejlere har til formål at samle alle med interesse for livet til søs, og kendetegnes ved:

  • En klub for alle fritidssejlere uanset hvad man måtte sejle i.

  • Vi fokuserer på fritidssejlads, tursejlads og socialt samvær.

  • Klubben hvor der er plads til alle

  • Klubben der varetager medlemmernes interesser over for Fredericia lystbådehavn, myndighederne og øvrige interessenter.

 

 

 

Vejrudsigten for Fredericia

Check vejrudsigten inden du sejler...

Kun en ægte sømand frygter ikke HAVEN :)

Se den aktuelle vejrudsigt for Fredericia

Se vejrudsigten

Vind en flaske vin

Vind en flaske vin

Har du en god skipper- eller løgnehistorie, så send den på mail til et bestyrelsesmedlem.

Kontakt: Bestyrellse og udvalg

Vi vælger den bedste historie og giver en god flaske til vinderen. De bedste historier kommer her på hjemmesiden.