Generalforsamling den 12. marts 2019

Referat: Generalforsamling - Referat 12. marts 2019

 

Generalforsamling den 13. marts 2018

Referat: Generalforsamling - Referat 13. marts 2018

 

Generalforsamling den 15. marts 2016

Referat: Generalforsamling - Referat 15. marts 2016

 

Generalforsamling den 11. marts 2015

Referat: Generalforsamling - Referat 11. marts 2015

 

Generalforsamling den 12. marts 2014

Referat: Generalforsamling - Referat 12. marts 2014